Beveiligd: De culturele onderzoeker

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

Advertenties

Regeling cultuureducatie met kwaliteit

(Dit bericht hoort hier nog thuis. Het cijfer voor mijn digitaal portfolio heb ik nog niet binnen dus plaats ik vandaag mijn zesde bericht in de categorie: de culturele onderzoeker. Dit bericht plaats ik trouwens ook gewoon op http://sharondieleman.nl)

Ik mag mezelf dan misschien al interne cultuurcoördinator noemen, (oké, ik heb mijn certificaat nog niet maar dat hangt in september boven mijn bed. Dat beloof ik.) maar ons onderzoek is nog niet afgerond. Het onderzoeksrapport moet nog afgerond worden en daarna moet er nog een presentatie plaatsvinden. En deze week kwam er nieuwe informatie op mijn pad. Misschien iets om toe te voegen aan het theoretisch kader, onderdeel financiën, of loop ik nu te hard van stapel? Tja, ik ben nu eenmaal een enthousiasteling.

NEWSFLASH
Vanaf 14 augustus 2012 is de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs van kracht. Met deze regeling probeert het Fonds voor Cultuurparticipatie in samenwerking met gemeenten en provincies de kwaliteit te bevorderen van cultuureducatie. Het Fonds stelt subsidies beschikbaar voor activiteiten in de desbetreffende gemeenten en provincies. Deze activiteiten worden ontwikkeld door culturele instellingen in samenwerking met scholen en dragen bij aan de borging van cultuureducatie binnen het primair onderwijs.

De regeling is een machtsregeling. Dat wil zeggen dat het Fonds voor Cultuurparticipatie maximaal de helft van de begrote kosten subsidieert. De andere helft komt van andere partijen, met name gemeenten en provincies. Deze gemeenten en provincies hebben moeten aangeven of zij aan de regeling deelnemen.

Bron: Cultuurnetwerk. Geraadpleegd op 14 augustus 2012, http://www.cultuurnetwerk.nl/nieuws.asp

NB De Raad voor Cultuur adviseert positief over het gevraagde subsidiebedrag van 4,7 miljoen euro voor het nieuwe Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. (Cultuurnetwerk, 15 augustus 2012)

Onderzoeksmoe? (2)

Een tijdje terug was ik misschien onderzoeksmoe, maar daar is niets meer van te merken.
Dit begrip komt niet meer voor in het woordenboek van team cultuureducatie. Er is hard gewerkt de laatste paar dagen en weken, mét resultaat.
Ons onderzoeksrapport is af! En de eerste versie is zelfs al ingeleverd.

De theorie is eigen gemaakt, de interviews zijn uitgewerkt, er zijn conclusies getrokken, er zijn antwoorden gevonden op de deelvragen en daarmee is ook meteen de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord. De bronnenlijst volgens de richtlijnen van de APA.

‘De interne cultuurcoördinator onder de loep’ is een feit!
En daar zijn we stiekem best trots op.

Onderzoeksmoe?

Ken je dat? Je wilt schrijven, maar je weet niet waar je over moet schrijven. Je staart naar het beeldscherm en er komt geen letter op papier..
Dit bericht begon precies op deze manier, tot ik me bedacht dat het tijd werd voor een update rondom het onderzoek dat nog steeds loopt.

De laatste keer dat ik schreef over ons onderzoek was in een bericht over onmisbare tooltjes.
Een erg handig tooltje om online enquêtes te maken. We hebben van dat tooltje dus ook goed gebruik gemaakt. Alle enquêtes zijn ingevuld en de resultaten zijn geanalyseerd.
We hebben inmiddels ook een start gemaakt met het interview. Het theoretisch kader is geschreven, maar het is allemaal (nog) niet genoeg. Er moet echt een tandje bij willen we ons onderzoek op tijd, op 12 juli, presenteren. ‘Working 9 to 5!’ 

De theorie moet eigen gemaakt worden, dus dat wil zeggen: lezen, lezen en nog eens lezen. Het onderzoeksrapport moet nog geschreven worden, de interviews moeten uitgewerkt worden en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Inspector Gadget (3)

‘Een belangrijk uitgangspunt van dit boek is dat onderzoek niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn, dat onderzoek dicht bij het eigen werk kan staan en zelfs boeiend kan zijn. En nu en dan aanleiding tot wat humor of spot.’  – Frits Harinck.


Frits Harinck, onze held.
Om eerlijk te zijn gooi ik Basisprincipes Praktijkonderzoek meteen het raam uit. Ik geloof niet dat ik iets van het boek snap. Dat is vast ook de reden dat ik mijn tentamen nog niet gehaald heb.
Ondanks dit alles vind ik het onderzoek waar we mee bezig zijn best interessant. Af en toe gooi je dat lelijke groene boek in een hoek van je kamer, maar dat mag .. toch?
Inmiddels is er een startdocument en een onderzoeksvoorstel geschreven.
Voor de meivakantie hadden we al een startdocument. Niet om over naar huis te schrijven, als je begrijpt wat ik bedoel. Vol goede moed het roer omgegooit en een tweede versie geschreven. Nu is de vraag of deze tweede versie wel goedgekeurd word. Als dit niet het geval is, kunnen we ook opnieuw beginnen met ons onderzoeksvoorstel. We wachten af.. We blijven optimistisch!

Inspector Gadget (2)

‘Tot morgen, op de chat!’ , waarop een docent reageert: ‘Tot morgen, op de chat? Lekker persoonlijk!’
Ja, tot morgen op de chat, omdat het onderzoek is nu écht is begonnen.
Wij zijn de generatie die alles digitaal doen, zelfs onderzoek. Of in ieder geval het maken van het startdocument.
De voorlopige probleemsituatie staat op papier, verschillende deelvragen zijn geformuleerd.
Een onderzoek naar de taken van de interne cultuurcoördinator.
Brainstormen en schrijven maar, of in dit geval, typen maar. We zijn kunstenaars en gebruiken geen gum, ehm, geen backspace.
Met vijf meiden in één document werken, dat schiet lekker op. Voor je het weet ben je klaar.

‘Waarom werken we het onderzoek muziek ook niet op deze manier uit?’
Wat een top idee! En we gaan meteen aan de slag in een nieuw document. Opnieuw vijf meiden, opnieuw schiet het lekker op.
Ook hier is de onderzoeksvraag van geformuleerd: welke informatie over zingen en educatie kun je vinden en hoe kun je dit zo overzichtelijk mogelijk in kaart brengen?
We (of spreek ik nu alleen voor mezelf’?) zijn zo enthousiast!


De docenten kunnen en mogen trots op ons zijn!
Team cultuureducatie is niet te stoppen.

Inspector Gadget

Het is tijd.. tijd om dingen te gaan onderzoeken.
Deel twee van de minor cultuureducatie is van start gegaan.
Ik kan eindelijk berichten plaatsen onder mijn enige categorie die nog niet gebruikt is: de culturele onderzoeker.